คัดลอก URL แล้ว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ผนึกพลัง BKKGI, BGI HEALTH (HK) และ HGIลงนามความร่วมมือ การพัฒนาป้องกันและรักษาโรคธาลัสซีเมีย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคธาลัสซีเมีย โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ กรรมการบริษัท แบงคอก จีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) Mr. Sujie Cao กรรมการบริษัท BGI Health (HK) Co., Ltd. และ Dr. Chao LIU ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Hemogen Hongkong Alpha Technology Limited (HGI) ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือตลอดระยะเวลา 3 ปี ทั้ง 4 หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาศึกษาหาวิธีป้องกันและรักษาโรคธาลัสซีเมีย โดยเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ และประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) กับเทคนิคดั้งเดิม คือ Gap-PCR เพื่อนำไปสู่การรักษาโรคแบบเซลล์และยีนบำบัดให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย และเป็นโครงการนำร่องสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคธาลัสซีเมีย เพื่อให้คนไทยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ และช่วยลดการสูญเสียงบประมาณชาติในการรักษาผู้ป่วยลงได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในประเทศไทยพบผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียประมาณร้อยละ 30-40 ของประชากร หรือประมาณ 18-24 ล้านคน มีผู้ป่วยโดยรวมประมาณ 6 แสนคนในแต่ละปี และมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรค
ธาลัสซีเมียประมาณ 12,125 ราย ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีละไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท (ที่มา https://www.hfocus.org/content/2016/03/11861)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง