คัดลอก URL แล้ว

วธ.ปลื้ม เยาวชนไทยกระหึ่มโลก เด็กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กวาด 2 รางวัลระดับโลก ทีมใจ-ไทย (JAI-THAI) คว้าที่ 1 The Grand Prize การแข่งขัน 2023 WORLD CULTURE DANCE FESTIVAL

และวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คว้าเหรียญทองแดง การประกวดขับร้องประสานเสียง ระดับนานาชาติ ในรายการ “ World Choir Games 2023 ” เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทีมใจ-ไทย (JAI-THAI) คณะศิลปะศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ Internationnal Youth Fellowship (IYF) ให้เข้าร่วมการแข่งเต้นวัฒนธรรมระดับ 2023 WORLD CULTURE DANCE FESTIVAL ณ เมืองจอนจู และสามารถคว้าชัยชนะ ได้รับรางวัล The Grand Prize (ที่ 1) การแข่งขัน 2023 WORLD CULTURE DANCE FESTIVAL ณ เมืองจอนจู พร้อมกับเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ World Camp ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้กับรัฐมนตรี ผู้แทนหน่วยงานของรัฐและเยาวชนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 10- 22 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐเกาหลี และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจประเทศไทย คือ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วง the College of Dramatic Arts Concert Choir ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Mix Youth Choirs และ Folklore with Accompainment จากการประกวดขับร้องประสานเสียง ระดับนานาชาติ ในรายการ “World Choir Games 2023 ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองกังนึง ประเทศเกาหลีใต้ ที่ผ่านมา

นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของเยาวชนไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ ซึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มุ่งขับเคลื่อนและผลักดัน “Soft Power”ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และเทศกาล ประเพณี (Festival) สู่ระดับโลก รวมถึงนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยบนเวทีโลก โดยการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วโลก นำไปสู่การสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง