คัดลอก URL แล้ว

OPPO ครบรอบ 15 ปี เดินหน้าสร้างความยั่งยืน ปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม “ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน”

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ออปโป้ ไทยแลนด์ ได้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีที่ยั่งยืน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินงานของออปโป้ที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ด้วยความห่วงใยและตระหนักในปัญหาของสภาวะโลกร้อน ทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทกว่า 80 ชีวิต ร่วมกับสื่อมวลชน และ OPPO Family ‘เทนนิส พานิภัค’ นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย ร่วมปลูกต้นเสม็ดรวม 120 ต้น ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ตลอดมา OPPO ได้มีดำเนินงานใน 5 ประเด็นหลักด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด ได้แก่: การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การดูแลพนักงาน นวัตกรรมที่มีคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ OPPO ต่อความยั่งยืนในฐานะพลเมืองโลกขององค์กร และบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อสานต่อพันธกิจของแบรนด์อย่าง “Technology for Mankind, Kindness for the World” ซึ่ง OPPO มุ่งมั่นที่จะนำหลักการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนอย่าง “3R+1D” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ การนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ใหม่ และการใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างโลกที่เทคโนโลยีและมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

OPPO และองค์กรพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ ด้วยต้นไม้เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาโลกร้อนและเพิ่มผืนดินที่เป็นแห่งทำกินให้อุดมสมบูรณ์

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดมาออปโป้ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับตอบแทนสังคม เพื่อสร้างสังคมที่เทคโนโลยีเป็นประโยชน์และเข้าถึงได้ในทุกคน เดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

#15thAnniversaryofOPPOThailand


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง