คัดลอก URL แล้ว

กปน. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมตอบแบบสอบถาม  “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566” ผ่านทาง QR Code หรือ (URL) https://forms.gle/NbmwqgKwfRcL4BKT7 ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2566  สำหรับท่านที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ จำนวน 30 รางวัล ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทางช่องทาง Social Media ของ กปน.

กปน. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง