คัดลอก URL แล้ว

คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ม.มหิดล ดูแลสิทธิบัตรทอง

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในชื่อคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแบบปฐมภูมิ คัดกรองความเสี่ยง ป้องกันโรค ทำแผล และให้คำปรึกษาทางสุขภาพ แก่ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากตรวจพบโรคร้ายแรง เจ้าหน้าที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลประจำตามสิทธิเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง