คัดลอก URL แล้ว

โรงพยาบาลพญาไท 2 เชิญชม นิทรรศการ THE ART OF X-RAY

ปัจจุบันโรคมะเร็งปอดนับเป็นมะเร็งที่พบมากสุดอันดับต้น ๆ ของโลกในวันงดสูบบุหรี่ โลกปีนี้ (31 พฤษภาคม 2566) โรงพยาบาลพญาไท 2 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ The Art of X-Ray เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองโรคปอด ผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 มลพิษในอากาศ และผลเสียจากการสูบบุหรี่ พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าของ Software AI CHEST ผ่านงาน  Art Installation Exhibition เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาช่วยตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดได้ดียิ่งขึ้น

ล่าสุดโรงพยาบาลพญาไท 2 จับมือกับแอสตร้าเซนเนก้านำนวัตกรรม  AI Chest X-Ray เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน ตรวจสอบยืนยันผลจากรังสีแพทย์เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ระบบ AI จะช่วยชี้จุดแม้จะเป็นรอยโรคเล็ก  ๆ  ที่แพทย์อาจจะมองไม่เห็น หรือระยะเริ่มต้นที่แพทย์ยังตรวจไม่เจอ จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินอีกทีว่าใช่รอยโรคหรือไม่ ตัวระบบนั้นมีความแม่นยำสูง สามารถดักจับจุดที่น่าสงสัย หรือความผิดปกติได้ไว  โดยสามารถประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้รอยโรคในทรวงอกเบื้องต้นได้ไม่ต่ำกว่า 8 สภาวะ ได้แก่ สภาวะปอดแฟบ สภาวะหัวใจโต สภาวะของปอดที่บวมน้ำ ลักษณะของปอดที่มีฝ้าสีขาว ก้อนเนื้อหรือเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 ซม. ก้อนเนื้อหรือเนื้องอกที่มีขนาดเล็กกว่า 3 ซม. สภาวะที่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอด วัณโรค และสามารถเทียบผลการวัดขนาดของหัวใจกับปอดได้ โดยในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องช่วยในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้แพทย์สามารถตรวจวิเคราะห์หาโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลสามารถเพิ่มศักยภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำที่สุดสำหรับผู้เข้ารับบริการ

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย EBUS-TBNA เป็นการผ่าตัดเล็กที่มีความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยคนไข้ที่มีก้อนบริเวณข้างหลอดลมผ่านการส่องกล้อง การตรวจนี้สามารถวินิจฉัยโรคเนื้องอกในหลอดลม วัณโรค และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้ การตรวจด้วย EBUS-TBNA จะช่วยลดความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและไม่สามารถดมยาสลบได้ นอกจากนี้ ยังลดวันนอนโรงพยาบาลและผลข้างเคียง เมื่อเทียบกับการตรวจโดยวิธีมาตรฐาน

อย่างที่ทราบกันดีโรคมะเร็งมักจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะอยู่ในระยะที่ค่อนข้างรุนแรง แต่หาก ตรวจพบเร็วในระยะเริ่มต้น จะมีโอกาสรักษาหายได้ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมักมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้งการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม มลภาวะที่เป็นพิษ และพันธุกรรม ล้วนส่งผลต่อการเกิด “โรคมะเร็งปอด” ได้ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ณ บริเวณโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร B สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : Phyathai2 Hospital


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง