คัดลอก URL แล้ว

นายก สรยท. ย้ำหน้าที่สื่อยานยนต์ยึดหลักจริยธรรม

สรยท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association : TAJA เป็นประธาน พร้อมกล่าวย้ำ “สื่อยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดจริยธรรม” ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมคับคั่งกว่า 200 ชีวิต ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดจนมีอายุครบ 2 รอบหรือ 24 ปี

“ในฐานะที่เป็นผู้ได้รู้เห็นและร่วมงานในฐานะสมาชิกมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน จากสมาชิกเพียงไม่กี่สิบคน จนปัจจุบันเรามีสมาชิกเพิ่มเป็นกว่า 200 คน รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความเติบโตและความสามัคคีของสื่อมวลชนสายยานยนต์ตลอดเวลาที่ผ่านมา และอยากขอให้สื่อมวลชนสมาชิกสมาคมฯ ทำหน้าที่รายงานข่าว หรือสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับประชาชน โดยยึดหลักจริยธรรมสื่อ เพื่อให้อาชีพนี้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมต่อ ๆ ไป”

นายวชิระกล่าวและว่าสื่อในยุคปัจจุบันมีความหลากหลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อประเภทออนไลน์ซึ่งข่าวสารที่ถูกนำเสนอ มีทั้งเรื่องจริง และเท็จ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะนายกสมาคมสื่อฯ จึงอยากเห็นการพัฒนาของสื่อมวลชนเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม

ด้านการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นั้น นายกันต์ เย็นสบาย กรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. กล่าวถึงการดำเนินกิจรรมของสมาคมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาว่า ในทุก ๆ กิจกรรม ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมฯ และองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี ทั้งการอบรมสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการมอบสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา การจัดทำประกันอุบัติเหตุ และการมอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกในกรณีต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังมีอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และถือเป็นภารกิจสำคัญของสมาคมฯ คือการพิจารณาตัดสินมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND CAR OF THE YEAR) และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR) ในทุก ๆ ปี โดยการพิจารณานั้นสมาคมฯได้เน้นย้ำให้กับผู้สื่อข่าวที่มีความรู้ ความสามารถ และมากประสบการณ์ให้คะแนนจากหัวข้อที่กำหนดตามมาตรฐานของระบบการคัดเลือก THAILAND CAR & MOTORCYCLE OF THE YEAR ซึ่งเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีเป็นรถยอดเยี่ยมประจำปีของประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ ของทั้งผู้ผลิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของรถยนต์และจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ

ปี 2565 ที่ผ่านมา รางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR สมาคมได้รับเกียรติจาก นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวอีกด้วย นั่นแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของรางวัลที่นับวันจะสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้จัดงาน คือ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

ด้านนายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ กรรมการและนายทะเบียน สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. กล่าวถึงข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสื่อมวลชนสายยานยนต์ โดยเฉพาะสื่อประเภทออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีบางส่วนต้องการเข้ารวมเป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่เนื่องจากข้อบังคับของสมาคมฯ ต้องมีขั้นตอนการกลั่นกรอง การตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้นการรับสมาชิกเป็นสิ่งที่สมาคมฯ ตระหนักว่า ควรจะเป็นผู้สื่อข่าว หรือสื่อสารมวลชนที่เป็นสื่อจริง ๆ นั้นเอง

อย่างไรก็ดี ในอนาคตน่าจะมีการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของการรับสมาชิก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกยุคดิจิตอล ซึ่งในส่วนนั้นต้องเป็นการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ ในการแก้ไขข้อบังคับเหล่านี้ต่อไป

ด้านนายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association : TAJA ตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นการพิจารณาตัดสินรางวัล รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2023) ที่จะถึงนี้ว่า การพิจารณารางวัลดังกล่าวยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ ขั้นตอนและการดำเนินงานจะมีการตั้งคณะทำงานการตัดสิน และมอบรางวัล ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นอาจจะมีทั้งสมาชิกที่มาจากสายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยจะพิจารณาจากความสามรถและประสบการณ์การทำงานเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน สรยท. ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล TAJA GOLF CHARITY 2023 โดยได้รับการสนับสนุน จากบรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจยานยนต์ และเกี่ยวเนื่องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ ใช้กติกาการแข่งขันแบบ 36System & Stable ford โดยไฮไลต์ ของการแข่งขัน ในครั้งนี้ คือรางวัลโฮลอินวัน 4 หลุม หรือรางวัล TAJA GOLF CHARITY 2023 HOLD IN ONE

โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฟอร์ด ประเทศไทย, บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยนายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง