คัดลอก URL แล้ว

รมว.วัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซิมิเย่ เมืองนีซ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซิมิเย่ เมืองนีซ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร และคณะเดินทางเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซิมิเย่ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง