คัดลอก URL แล้ว

สปสช.สนับสนุนรถทันตกรรมเคลื่อนที่แก่เด็กวัยเรียน

สปสช. เขต 13 กทม. ร่วมกับ ชมรมรถทันตกรมเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย และ สช. ปล่อยคาราวานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ สนับสนุนบริการเชิงรุกชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมป้องกันทันตกรรม ดูแลนักเรียนชั้นปฐมวัยและชั้น ป.1,ป.2และ ป.6 กว่า 2.9 แสนคน ในโรงเรียนสังกัด สช. และ สพฐ พื้นที่เขตกรุงเทพฯ รวม 453 แห่ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. นำโดย นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย ชมรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมเปิดตัว บริการทันตกรรมเชิงรุกด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ยิ้มสดใส เด็ก กทม. ฟันดี ในโรงเรียน สังกัด สช. และ สพฐ พื้นที่ กทม. พร้อมปล่อยคาราวานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการทันตกรรมเชิงรุกกับเด็กนักเรียนในโรงเรีนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามสิทธิประโยชน์บริการทันตกรรม ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน กองทุนบัตรทอง 30 บาท 

โดยในปีนี้ สปสช. เขต 13 กทม. ได้เพิ่มหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนรวมเป็น 4 แห่ง ทำให้มีรถทันตกรรมเคลื่อนที่จำนวนทั้งสิ้น 10 คัน ออกตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กชั้นปฐมวัย ได้แก่ ป.1,ป.2 และป.6 ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 453 แห่ง ภายใต้สังกัด สช. และ สพฐ. จำนวน 288,700 คน ซึ่งในส่วนของโรงเรียนสังกัด กทม. จะอยู่ภายใต้การบริการโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 

จากการให้บริการช่วง 1 เดือน ในปี 2565 ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 2 คัน จากหน่วยบริการ 1 แห่ง สามารถให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันกับเด็กๆ จำนวน 5,891 คน และการขยายบริการในปีนี้ สปสช. เชื่อว่า จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีให้กับเด็กไทยในอนาคต


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง