คัดลอก URL แล้ว

ECT REPORT นับคะแนนเลือกตั้ง โปร่งใสตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลคำแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ติดตาม โดยได้ใช้ระบบ ECT REPORT เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ


WRITER

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง