คัดลอก URL แล้ว

กกต.เตือนผู้สมัคร ส.ส. ถึงข้อควรระวังระหว่างหาเสียง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีข้อควรระวังที่ห้ามทำระหว่างการหาเสียงตามกฎหมายการเลือกตั้งมาตรา 73 คือ  ห้ามบรรดาผู้สมัคร หรือผู้ใดก็ตาม  จูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่นๆ หรือไม่ให้ลงคะแนนเสียง รวมถึงชักชวนให้ไม่เลือกผู้ใดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เสนอหรือจัดทำสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์แก่ชาวบ้าน ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการหาเสียงด้วยการจัดงานมหรสพ งานรื่นเริง เช่น จ้างนักร้อง หมอลำมาแสดง หรือจัดงานเลี้ยงและหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล    จูงใจ ใส่ร้ายทำให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

ทั้งนี้ ยังมีลักษณะต้องห้ามของระเบียบ กกต. ตามข้อ 17 และ 18 คือ ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง ห้ามให้นักแสดง นักร้อง พิธีกร เอื้อประโยชน์หาเสียง ห้ามแจกจ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ ห้ามใช้คำรุนแรง หยาบคาย ปลุกระดม ห้ามช่วยเหลือเงินทรัพย์สินตามประเพณีต่างๆ  ห้ามมอบของบริจาค ห้ามโฆษณาหาเสียงผ่านช่องวิทยุและโทรทัศน์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง