คัดลอก URL แล้ว

กกต.ประกาศ 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศจำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัด และจำนวนเขตเลือกตั้ง 400 เขต ทั่วประเทศ ส่งไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง ที่ได้จัดทำขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ 

ทั้งนี้ สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวแล้ว ได้ส่งเรื่องให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ โดยมีกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด 33 คน รองลงมาจังหวัดนครราชสีมา 16 คน ส่วนจังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน ประกอบด้วย จังหวัด ตราด , ระนอง , สมุทรสงคราม , สิงห์บุรี และ ชัยนาท


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง