คัดลอก URL แล้ว

NETA ร่วมเวทีส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับประเทศไทย

มร.ฟาง หยุ่นโจว (Mr.Fang Yunzhou) ประธาน บริษัท โฮซอน นิว เอนเนอร์ยี่ ออโต้โมบิล จำกัด เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมทั้งลงนามความร่วมมือโครงการลงทุนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ในงาน “ลงทุนในเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างนครเซี่ยงไฮ้ และประเทศไทย โดยมีนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 

ในโอกาสนี้  มร.ฟาง ได้เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า NETA  ในประเทศไทย โดยบริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และได้มีโอกาสเข้าพบคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อรับฟังนโยบายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดย NETA พร้อมร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคในประเทศ และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NETA Call Center โทร. 02-039-5751 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ NETA ได้ที่:


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง