คัดลอก URL แล้ว
เหล่าองค์กรพันธมิตร ร่วมแสดงความยินดี “ช่อง MONO29” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10

เหล่าองค์กรพันธมิตร ร่วมแสดงความยินดี “ช่อง MONO29” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10

วันนี้ คุณวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณนันทพันธ์ แสงไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 และ คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา บรรณาธิการบริหารข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนองค์กรพันธมิตร ได้แก่ คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ คุณเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) และ คุณวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน, คุณซาฟีนะห์ ปั่นเทพ ผู้จัดการแผนกข่าวองค์กร คุณสุรศนา สิทธิโชคธรรม เจ้าหน้าที่บริหารข่าวสารองค์กร บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, คุณพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักประกันสังคม, ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), คุณชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ซีอีโอ บจก.ฉายแสง แอด.เวนเจอร์, คุณคันธรัตน์ มณีโชติ หัวหน้าแผนกสารนิเทศกองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข, ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทรู,ดีแทค), คุณอภิวัตน์ ปุณโณปกรณ์ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 และก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ณ  โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง