คัดลอก URL แล้ว

กกต.รายงานผลเลือกตั้งผ่านระบบ ECT Reportโปร่งใส-ตรวจสอบได้

นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง ส.ส. ที่คนไทย 52 ล้านเสียง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศจะได้แสดงพลังหนึ่งเสียง หนึ่งสิทธิ์ เลือกคนที่ชอบ เลือกพรรคที่ใช่และแน่นอนว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งทุกคนต่างตั้งตารอลุ้นผลคะแนนว่าพรรคใดจะได้รับเสียงข้างมากและเป้นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใหม่

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่า สำนักงาน กกต.มีระบบการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือ ECT Report เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนรับทราบแบบเรียลไทม์

โดยภายหลังการปิดหีบในเวลา 17.00น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 94,913 หน่วยทั่วประเทศจะรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิ จำนวนบัตรต่างๆและเริ่มนับคะแนน

โดยเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย กปน.จะบันทึกข้อมูลผลการนับคะแนนไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิในหน่วยนั้นๆ ลงใแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งในแต่ละหน่วย หรือแบบ 5/18 (บช)

ซึ่งจะนำไปติดประกาศไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ ขณะเดียวกัน กปน.จะส่งข้อมูลเข้ามาในระบบรายงานของสำนักงาน กกต.เพื่อรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนและสื่อมวลชนเชื่อมข้อมูลผลคะแนนในระบบเพื่อนำข้อมูลไปรายงานข่าวต่อได้แบบเรียลไทม์ต่อไป

ระบบการรายงานผลการนับคะแนนคาดว่าไม่เกิน 1 ทุ่ม ผลคะแนนจะเริ่มเข้ามาในระบบและทยอยเข้ามาจากทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงาน กกต.จะอัพเดทข้อมูลในระบบทุกๆ 15-30 นาที คาดว่าไม่เกิน 4 ทุ่มน่าจะรายงานผลการนับคะแนนได้เกือบ100%

สำหรับระบบการรายงานผล ECT Report นี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต. สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

การรายงานผลการนับคะแนนผ่านระบบ ECT Report ครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนจากการรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปเมื่อปี 2562 จึงมั่นใจได้ว่าระบบใหม่นี้จะสามารถรายงานผลให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับรู้ผลคะแนนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง