คัดลอก URL แล้ว

กกต. ” Kick Off “ ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ภายใต้กิจกรรม “Kick Off ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ ” ด้าน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า กกต.หวังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน “เป็นการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อประชาชน” ยืนยัน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กกต.และภาคีเครือข่ายจัดการเลือกตั้งทุกภาคส่วน พร้อมที่จะทำให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย “ความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะออกไปใช้สิทธิ์ ให้เลือกตั้งอย่างเท่าเทียม

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและทุกภาคส่วน มีความพร้อมใน 3 ด้าน คือ ความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความพร้อมมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง