คัดลอก URL แล้ว
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ มอบรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาให้กับ “จุตินันท์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาคนพิการไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ มอบรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาให้กับ “จุตินันท์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาคนพิการไทย

ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำปี 2565 ให้กับนักกีฬารวมถึงบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง ความสำเร็จให้กับประเทศไทย นอกเหนือจากการประกาศรางวัลนักกีฬาดีเด่นแขนงต่างๆ อีกหนึ่งในรางวัลไฮไลต์คือ รางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬา ซึ่งได้มอบให้กับ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี อดีตประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทย จนประสบความสำเรจ โดยมี ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ทายาทและประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาอีก 4 ท่าน คือ ดร.อารักษ์ พรประภา, พิมล ศรีวิกรม์, ชาตรี ศิษย์ยอดธง, ไชยพงศ์ กรวสุรมย์

ทั้งนี้ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552-2565 โดยก่อนหน้านี้ ได้เป็นผู้จัดการทีมคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ปี 2548 เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทย ตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก อย่างเช่น พาราลิมปิกเกมส์ โดยทำงานร่วมกับ 5 สมาคมกีฬาคนพิการ คือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย

โดยเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการในประเทศไทย พร้อมทั้งยังอุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทย จนสร้างผลงานอยู่แถวหน้าของโลกได้สำเร็จ ซึ่งทัพนักกีฬาคนพิการไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และเป็นเจ้าของสถิติโลกหลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทัพนักกีฬาพาราไทย สามารถคว้ามาได้ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวมถึงการผลักดันภาครัฐ ในการดูแลนักกีฬาอย่างเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการอีกด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง