คัดลอก URL แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์ในการติดตามรับทราบข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยง่ายด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป และสำหรับผู้ที่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) ไว้แล้วจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบันก่อนจึงจะเข้าถึงข้อมูลโดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้โดยง่าย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องทางการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ผ่านนแอปสมาร์ทโหวต (Smart Vote) จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง