คัดลอก URL แล้ว

นักวิชาการ แนะ รมว.ดีอีเอส เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายจัดการการขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์อย่างจริงจัง เพื่อปกป้องเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

จากกรณีที่มีข่าวว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาประเด็นเกี่ยวกับการให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ประเด็นโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า และประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าควรถูกกฎหมายหรือไม่ นั้น ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง กล่าวว่า ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้ากำลังอยู่ในความสนใจของเด็กและเยาวชน และยังพบว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชน ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก เนื่องจากมีความเข้าใจผิดว่า บุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตราย ทั้งที่เมื่อสูบแล้วจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกับบุหรี่มวน ซึ่งสถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้า เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน

“การที่รัฐมนตรีชัยวุฒิ ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ อาจทำให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจที่ผิดต่อบุหรี่ไฟฟ้ากับเยาวชนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพให้สังคมไทยยอมรับและสนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะเป็นการนำเสนอประเด็นเพียงด้านเดียว ขณะเดียวกันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส ควรดำเนินการจับกุมและบังคับใช้กฎหมายกับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า เพราะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ยังมีขายในระบบออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการทำหน้าที่โดยตรงของกระทรวง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ที่สามารถจัดการกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสุขภาพของเด็กและเยาชน” ดร.วศิน กล่าว

ดร.วศิน กล่าวทิ้งท้าย โดยฝากถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่า ให้ระมัดระวังการจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อไม่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เยาวชนเกิดความเข้าใจผิดในประเด็นบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าทั้งในแง่กฎหมายและโทษพิษภัย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง