คัดลอก URL แล้ว

รพ.เมตตาประชารักษ์ตรวจคัดกรองสายตาเด็กบ้านราชาวดีรับแว่นตาฟรีจากสปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงสิทธิการส่งเสริมและป้องกันโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาสายตา ล่าสุดทำงานร่วมกับเครือข่าย ทั้ง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถานสงเคราะห์เด็กย่านปากเกร็ด 8 แห่ง และอื่นๆ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เด็กที่สายตาผิดปกติได้เข้าถึงบริการ เน้นกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ เด็กชั้นเรียนอื่น ไม่เกิน ป.6 หรืออายุ 3 – 12 ปี

ล่าสุดได้ตรวจคัดกรองสายตาเด็กที่สายตาผิดปกติในเครือข่ายสถานสงเคราะห์เด็กย่านปากเกร็ด 8 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี รวม 54 ราย โดยขั้นตอนบริการ จะตรวจคัดกรองสายตาโดยครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ซึ่งเด็กได้รับแว่นตาคนละ 1 อันต่อปี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง ซึ่ง สปสช.จะมีการขยายการคัดกรองในสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง