คัดลอก URL แล้ว

พม.ตรัง เร่งช่วยเหลือ 2 ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบอัคคีภัย หลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเช่ากลางเมืองตรัง

วันที่13 มี.ค 66 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (พม.จังหวัดตรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครตรัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุไฟไหม้บ้านจำนวน 2 หลัง ที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า บ้านทั้ง 2 หลังเป็นบ้านเช่า ถูกไฟไหม้ทั้งหมด ซึ่งผู้ประสบอัคคีภัยมี 2 ครอบครัว ซึ่งสภาพครอบครัวแรก มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 6 คน ซึ่งประกอบด้วยหญิงอายุ 39 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่แน่นอน อาศัยอยู่กับบุตรจำนวน 3 คน และหลานจำนวน 2 คน ที่อยู่ในวัยเรียน และครอบครัวที่ 2 มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย หญิงวัยทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอนเช่นกันปัจจุบันอาศัยอยู่กับยายซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และหลาน จำนวน 4 คน ทั้งนี้ ผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 2 ครอบครัว มีสภาพปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆ เสียหายทั้งหมด และขณะนี้เจ้าของบ้านเช่าเดิม ได้ให้ทั้ง 2 ครอบครัว ไปอาศัยบ้านเช่าหลังอื่นแทนแล้ว

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีความห่วงใยผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าว ที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยทีม One home พม.จังหวัดตรังได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเสื้อผ้า และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และภายหลังจากการลงพื้นที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. โดยได้มีการพิจารณาช่วยเหลือทั้ง 2 ครอบครัวเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง และเทศบาลนครตรังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสนับสนุนบุคลากรตรวจสุขภาพผู้ประสบอัคคีภัยอีกด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง