คัดลอก URL แล้ว

สปสช.และเครือข่าย ตรวจวัดสายตา-ตัดแว่นฟรี ให้เด็ก กทม.

สปสช.ร่วมกับเครือข่ายให้บริการตรวจคัดกรองเด็กที่สายตาผิดปกติและตัดแว่นฟรีให้เด็กใน กทม.

ลงพื้นที่โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา การทดสอบความคมชัดและการมองเห็นผ่านเลนส์สายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ หลังการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ที่ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอีกหลายหน่วยงาน คัดกรองสายตาให้กับเด็กที่สายตาผิดปกติและตัดแว่นตาให้กับนักเรียน ป.1-ป.6 หรือเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี ใน กทม. จำนวน 454 คน ตามโครงการ “เด็ก กทม. สายตาดี ตัดแว่นตาฟรี”

นอกจากนี้ สปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังให้สิทธิประโยชน์นี้ ครอบคลุมไปถึงโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯกว่า 800 แห่งด้วย สปสช.คัดกรองความผิดปกติทางสายตาและตัดแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ กทม. แล้ว 255 แห่ง จากเป้าหมายจำนวน 455 แห่ง ในปีนี้ เพื่อให้เด็กทุกคนมีสายตาดี เหมาะสมกับช่วงวัยของการเรียนรู้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง