คัดลอก URL แล้ว

กกต.แจกคู่มือสมัคร ส.ส.แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ เตรียมพร้อม เลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจกคู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เผยคู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเตรียมพร้อมกับการที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 23 มี.ค.2566 ตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญ จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ซึ่งเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับแล้ว กกต.จะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมถึงจะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดสถานที่ ที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  

กกต.จึงได้จัดทำคู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง สำหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง และคู่มือปฏิบัติงานการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของพรรค ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งผู้สมัครและ พรรคการเมือง รวมไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง ได้ที่ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง