คัดลอก URL แล้ว

กกต.จัดสัมมนาสื่อฯ พร้อมจับมือ Tiktok เพิ่มช่องทางเข้าถึงคนรุ่นใหม่

ใกล้เข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งทาง กกต.ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ และล่าสุดได้มีการจัดอบรมสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบการเลือกตั้งที่ถูกต้องแก่คนไทย พร้อมลงนามความร่วมมือ Tiktok เพิ่มช่องทางการสื่อสารเข้าถึงคนรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสื่อมวลชนและเครือข่ายสำนักงาน กกต.เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา 

นายแสวง กล่าวว่า ความร่วมมือของสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสำคัญ เพราะการจัดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมย่อมเกิดจากการที่ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีความเชื่อถือในการปฎิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย

ขณะเดียวกัน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้มีการลงนามความร่วมมือกับ TikTok ประจำประเทศไทย   โดยมีนางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy ของ Tiktok Thailand เป็นตัวแทน  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งร่วมกันพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง หรือ Election Centre  เพื่อต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จและข่าวที่มีการบิดเบือนความจริงผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือในการช่วยตรวจสอบและยืนยันและข้อมูลต่างๆ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง