คัดลอก URL แล้ว

พาณิชย์ จัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ครั้งที่ 6 เชิญผู้นำเข้า จาก 14 ประเทศทั่วโลก

พาณิชย์ จัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ครั้งที่ 6 เชิญผู้นำเข้า จาก 14 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วม พร้อมเปิดเวทีเจรจาการค้าหาตลาดล่วงหน้า โชว์ ศักยภาพการเป็นผู้นำการผลิตและการค้ามันสำปะหลังคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลกปี 2566 (World Tapioca Conference 2023 หรือ WTC 2023) ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังไทย โดยมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ทูตานุทูต และสื่อมวลชนรายสำคัญกว่า 100 ราย จากประเทศที่มีศักยภาพ 14 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ตุรกี นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น ให้การตอบรับเข้าร่วม โดยในการจัดงานจะมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย 1. การเสวนาเชิงวิชาการ 2. การประชุมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูลการผลิต การแปรรูป และนวัตกรรมสินค้ามันสำปะหลังที่ทันสมัย 3. การแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และ 4. การเจรจาการค้าหาตลาดล่วงหน้าให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย

“จะมีการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมการผลิต การแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น พลาสติกชีวภาพ แป้งฟลาวมันสำปะหลังปลอดกลูเตน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของโลกต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานในครั้งนี้ที่ว่ามันสำปะหลังเปลี่ยนโลก หรือ Tapioca change the World” นายรณรงค์กล่าว
ทั้งนี้ กรมฯ จะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซื้อขายมันสำปะหลังกับผู้นำเข้าต่างประเทศ เช่น จีน ตุรกี โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก 15 ปีซ้อน ตอบโจทย์การนำมันสำปะหลังไปใช้ทดแทนธัญพืชอื่นในเวทีการค้าธัญพืชโลก ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สู้รบในยูเครน ส่งผลให้ความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในปี 2565 ไทยส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 11.18 ล้านตัน มูลค่า 4,408.88 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 152,080.47 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.90% และ 11.24% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ส่งออกได้ปริมาณรวม 10.46 ล้านตัน มูลค่า 3,963.48 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 124,434.31 ล้านบาท


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง