คัดลอก URL แล้ว

JAS ชนะคดี มูลค่ากว่า 4,600 ล้าน !!!

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “JAS” เปิดเผยว่าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ “JSTC” บริษัทในเครือ ชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลาง สืบเนื่องมาจากผลชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทระหว่าง JSTC กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ “NT” (TOT เดิม) ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้ ตั้งแต่งวดเดือนกันยายน 2551 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 รวมเป็นเงินกว่า 2,500 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ต่อมา NT ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนผลคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ผลปรากฎว่าเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากให้ NT รับผิดชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ซึ่งคำนวณถึง ณ ปัจจุบัน ให้กับ JSTC รวมเป็นเงินกว่า 4,600 ล้านบาท


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง