คัดลอก URL แล้ว

วันสุดท้าย! โครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot22 (New Year Grand Sale 2023)”

พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ล็อต 22 เป็นการจัดมหกรรมลดราคาสินค้า-บริการที่ใหญ่ที่สุดที่กระทรวงพาณิชย์เคยจัดมาและเป็นการลดราคาทั้งหมวดสินค้าบริการและการค้าออนไลน์ ลดสูงสุดถึง 85% มีรายการสินค้าและบริการรวมทั้งค้าออนไลน์ร่วม 13,652,400 รายการ

โดยสินค้าและบริการแยกเป็น
1.หมวดสินค้าอุปโภค-บริโภค 14 หมวด สินค้า 31,741 รายการลดสูงสุดถึง 80%
2.หมวดบริการ 8 หมวด มี 657 รายการ ลดสูงสุด 85%
3.หมวดการค้าออนไลน์ 3 หมวด จำนวนรายการสินค้าและบริการร่วม 13,620,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 85%

ซึ่งจะลดราคาวันนี้ (วันที่ 31 ม.ค. 66) เป็นวันสุดท้าย รวม 42 วัน คาดว่าโครงการ New Year Grand Sale 2023 ของกระทรวงพาณิชย์ สามารถลดภาระค่าครองชีพให้คนไทยทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท

“ขอขอบคุณความร่วมมือของทุกหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน ความร่วมมือของผู้ประกอบการทั้ง 315 ราย ถึง 46,100 สาขา โดยเป็นผู้ผลิตสินค้าจำนวน 77 ราย 1,136 สาขา ผู้จำหน่าย 89 ราย 21,220 สาขา ผู้ให้บริการ 136 ราย 12,444 สาขา และแพลตฟอร์ม 13 ราย 11,300 สาขา ที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างดีเสมอมา” จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง