คัดลอก URL แล้ว

ไทยฮอนด้า – สอศ. จัดแข่งทักษะขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนอาชีวศึกษาระดับชาติ 2565

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผนึกกำลังร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 34 ปี ภายใต้โครงการ Honda Safety Thailand และขอบคุณทาง สอศ. เป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมกัน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนฮอนด้าร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคลากรในสังกัดของอาชีวศึกษามากกว่า 300 สถาบัน ผ่านทางโครงการ One Dealer One College และนำไปสู่การจัดแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาขับขี่ปลอดภัยทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปีจนถึงปัจจุบัน”

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “กิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า คือ หนึ่งในกิจกรรมที่ทาง สอศ. ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและอาจารย์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและหวังว่าจะส่งต่อความรู้และทักษะการขับขี่ที่ได้ให้กับคนรอบข้าง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาครวม 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก-กรุงเทพฯ และภาคใต้ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมมากถึง 184 แห่ง มีจำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้นถึง 631 คน ได้คัดเลือกผู้ชนะแต่ละภาคมาแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่นนักเรียนชาย ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125ไอ 2. รุ่นนักเรียนหญิง ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110ไอ และ 3. รุ่นครู ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125ไอ

ในส่วนของรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ มีวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 49 แห่ง ประกอบด้วย นักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 40 คน และครู 49 คน ทำการตัดสินผู้ชนะโดยใช้เกณฑ์การทดสอบความสามารถใน 5 สถานี จากคะแนนรวม 4,700 คะแนน ได้แก่

  1. สถานีการเบรก
  2. สถานีการทรงตัวในทางแคบ
  3. สถานีความคล่องตัว
  4. สถานีสลาลอม
  5. สถานีทดสอบความรู้ขับขี่ปลอดภัยและฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ APT

โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง