คัดลอก URL แล้ว

วธ. เปิดประสบการณ์เที่ยวชุมชนยลวิถีที่เบตง ชวนแช่น้ำพุร้อน กินไข่ออนเซน เช็คอินทะเลหมอกอัยเยอร์เวงตลอดปี ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว

กราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวด ลิ้มลองไก่สับเบตง-เฉาก๊วยหวานเย็นชื่นใจ พร้อมช้อปสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ หนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด วัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ ศิลปินพื้นบ้าน ผู้นำชุมชนฯ ชาวชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในโอกาสนี้ มีการเชิดสิงโตเยาวชน ของชมรมสิงโต ต้อนรับปลัด วธ. อย่างสนุกสนาน รับชมการแสดง สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม ของเยาวชนชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน ชาวเผ่าลาหู่ และมโนราห์ เยี่ยมชมการสาธิตอาหารพื้นบ้าน อาทิ กุยช่าย, โรตี ชาชัก, บะจ่าง, เฉาก๊วย, ไก่สับเบตง, ข้าวยำ, หมี่ผัดเบตง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ จักสานตะกร้าไม้ไผ่, ผ้ามัดย้อม, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเห็ดหลินจือ, กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ จากนั้นชมความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้เมืองหนาว ณ สวนไม้ดอกเมืองหนาว ในโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

นางยุพา กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน เป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่หลากหลายในวิถีพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ “ลาหู่” หรือ มูเซอ ที่รักษาวัฒนธรรมการแต่งกาย ศิลปะการแสดง ตลอดจนประเพณีอย่างมีเอกลักษณ์ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กำเนิดของชุมชนมาจากชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ค้นพบธารน้ำที่มีความร้อนของกรดกำมะถัน มีสรรพคุณมากมายในการรักษาโรคทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ปัจจุบันจึงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่เรียกว่า บ่อน้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ สามารถอาบน้ำแร่ แช่เท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ต้มไข่ออนเซน 7 นาที ในตะกร้าไม้ไผ่ที่สานด้วยตัวเองแบบง่ายๆ สไตล์พื้นเมือง พร้อมที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ นอกจากนี้สามารถเดินทางไปวัดบ่อน้ำร้อนกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เข้าอุโมงค์ดินปิยะมิตร เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของชุมชน แวะเดินสวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เบตง ชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถว สวนส้มโชกุนปลูกบนภูเขาแบบขั้นบันใด สวนทุเรียนมูซังคิง หรือ เหมาซานหวัง ตลอดจนแวะสถานที่เชื่อมโยงที่มีชื่อเสียง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี และที่เบตงมีเมนูขึ้นชื่อให้ต้องมาลิ้มลอง เช่น ไก่เบตง ผักน้ำ ปลานิลสายน้ำไหล ส้มโชกุน ทุเรียนมูซังคิง เฉาก๊วยเบตง เพิ่มเสน่ห์การท่องเที่ยวด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป, 3 วัน 2 คืน เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์มืออาชีพนำเที่ยว พร้อมอุดหนุนของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ชะลอมไม้ไผ่ สมุนไพรเห็ดหลินจือ เฉาก๊วยโบราณ เสื้อมัดย้อม เสื้อสกรีน “OK เบตง”

ทั้งนี้ วธ. เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของวธ. ในการปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สไตล์ New Normal โดยในปี 2564 การส่งเสริม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” สามารถทำรายได้กว่า 200 ล้านบาท เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ และคาดว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มเติมในปีต่อๆไปอีกมากในอนาคต


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง