คัดลอก URL แล้ว

ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ วธ.เปิด 9 จุด Check in ท่องกิจกรรมใน 9 แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ

14 มกราคม 2566 เปิดนิทรรศการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่ทำเนียบ ร่วมจัดงาน “เด็กดีวิถีไทย” ที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์และหอสมุดทุกแห่ง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีวิสัยทัศน์ใหม่คือ วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน โดยภารกิจส่วนหนึ่งมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่เด็ก เยาวชนและประชาชน นำไปสู่การสืบสาน รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566 นี้ วธ. และหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยร่วมกับภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรม ดังนี้

1. Check in ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักงานปลัด วธ. ร่วมกับทำเนียบรัฐบาล จัดแสดงนิทรรศการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ นิทรรศการประวัติศาสตร์ โบราณคดีไทย พร้อมรูปจำลองโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ การฉายภาพยนตร์ โดยรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ ขนาด 100 ที่นั่ง

2. Check in ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานปลัด วธ. ร่วมกับ ศธ. จัดงาน “เด็กดีวิถีไทย” มอบความสุข ปลุกความคิด เข้าใจชีวิตวิถีไทย เน้นส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยที่ดี และทำประโยชน์เพื่อสังคม

3. Check in ที่เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์และหอสมุดทั่วประเทศ โดยกรมศิลปากร เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 10 แห่ง รวมไปถึงหอสมุดแห่งชาติ ส่วนกลางและภูมิภาค 11 แห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

4. Check in ที่หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดการแสดงถวายพระพร หุ่นกระบอกไทย จินตลีลา ดนตรีไทย ละครเวที ดนตรีร่วมสมัย สาธิตทางวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย

5. Check in ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม “เรียนรู้ดูหอศิลป์” สาธิตและสอนศิลปะผ่านเกม สาธิตและสอนทำหนังสือสามมิติสำหรับเด็ก การแสดงการเล่านิทานและทำอาหาร การแสดงศิลปะเรืองแสงและเงา ให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

6. Check in กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ออกบูธเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์ จัดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา จัดการแสดงชุดแขกแดงเกี้ยวยำหยี และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง การแสดงบนเวที แจกอาหาร เครื่องดื่มและแจกของขวัญ ของรางวัล

7. Check in ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมคุกกี้หลากวัฒนธรรม ให้นักมานุษยวิทยาน้อยได้ตกแต่งหน้าตาของคุกกี้ในรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมระบายสีหน้ากากตามความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมลงสีกระถางดินเผา เพื่อเรียนรู้เรื่องการลงสีของภาชนะดินเผา กิจกรรมนำชมพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

8. Check in ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายภาพยนตร์สำหรับเด็ก workshop ประดิษฐ์ของเล่น และสอยดาว และ

9. Check in กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปจัดกิจกรรม และการแสดงละครหุ่นเชิดให้กับเด็กและเยาวชนได้ชม ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ (จตุจักร) และ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เป็นต้น ผู้ปกครองหรือเด็กเยาวชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร 1765


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง