คัดลอก URL แล้ว

ยลวิถีของดีอีสาน ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน” 23-27 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา การแสดงนิทรรศการมหกรรมหุ่นกระติบและหุ่นฟาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม การจำหน่าย สาธิต ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม CCPOT และ 5 F จากเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และ จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ “นิทานพื้นบ้าน เรื่องสังข์ศิลป์ชัย” โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด กลองยาวชุมชนบ้านโนนสว่าง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี การแสดงแฟชั่นโชว์ศิลปะผ้าไทยร่วมสมัย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย และการแสดงวงโปงลาง ศิลป์อีสาน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเมืองโบราณนครจำปาศรีเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ การสอนทำหุ่นกระติบ การทำหน้ากากโขน การเขียนอักษรไทยน้อย รวมทั้งเปิดให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาสักการะพระบรมธาตุนาดูน และอื่นๆ อีกมากมาย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง