คัดลอก URL แล้ว

ธ.ก.ส. แจกทองรับปีใหม่ รวม 45 รางวัล ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จะรูดหรือโอนก็ได้รับสิทธิ์

เพียงลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต ธ.ก.ส. มูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/สลิป รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ หรือลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ก.ส. ทำรายการโอนพร้อมเพย์ที่เครื่อง ATM/CDM ของ ธ.ก.ส. มูลค่าตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป/สลิป รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์

ของรางวัล :

ทองคำแท่ง*จำนวน 45 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 130,440 บาท/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

*(ราคาทองอ้างอิง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

รายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัล

  1. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทองคำแท่ง 1 รางวัล/ราย และจำกัดจำนวน 45 รางวัล /ตลอดระยะเวลาแคมแปญ โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยนำฝากเข้าบัญชีของ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด เลขบัญชี 233-021-7411 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544
  3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
  4. บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดๆ ในแคมเปญนี้ได้ตามเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท หรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. พนักงานในเครือ ธ.ก.ส. และผู้ดำเนินการไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด กำหนด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> www.baac.or.th หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง