คัดลอก URL แล้ว

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ลงพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง – ตาวตาด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย หลังรับแจ้งข้อมูลเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐขุดดินไหล่ทางขายให้ชาวบ้าน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายยุทธพงศ์ ทรวงแสวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นกรณีได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center) หรือ ศูนย์ CDC เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ประเด็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงใช้อำนาจหน้าที่ขุดดินขายให้กับชาวบ้าน ซึ่งดินที่ทำการขุดนั้น เป็นดินอยู่บริเวณไหล่ทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 2016 บริเวณบ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นโครงการก่อสร้างทางในความรับผิดชอบของศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง

จากการลงพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง – ตาวตาด ระหว่าง กม.28+350 – กม.33+350 ดำเนินการโดยศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสอบถามข้อมูลจากนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ทราบว่า กรณีดังกล่าวหัวหน้าศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้รับทราบและสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ได้มีการสอบถามข้อมูลจากพนักงานจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นผู้ขับรถแม็คโครคันที่ผู้แจ้งเบาะแสกล่าวอ้างให้ข้อมูลว่า มีการขุดดินให้กับชาวบ้านจริงแต่ตนมิได้มีการเรียกรับแต่ประการใด และดินที่ให้ไปนั้นกล่าวอ้างว่าเป็นดินที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างทางได้เนื่องจากเป็นดินที่มีเศษกิ่งไม้ เศษหญ้า และมีความชื้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย จึงเห็นควรให้มีการติดตามและประสานงานกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง