คัดลอก URL แล้ว

ประกาศผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ดำเนินงานโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าประกวดได้นำเสนอแนวคิด เทคนิคและวิธีการทอผ้า ย้อมสีผ้า ด้วยความมุ่งมั่น โดยผลงานทุกชิ้น ล้วนเป็นสุดยอดผลงานผ้าไทย ที่ผ่านการรังสรรค์ด้วยความตั้งใจ ความใส่ใจ ในการถักทอเพื่อบรรลุความต้องการของผู้เข้าประกวดทุกคน ที่มีความมุ่งมาดปรารถนาในการน้อมนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” มาผลิตเป็นผลงานอันทรงคุณค่า และทุกคนต่างมีความตื้นตันใจที่ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการในการตัดสินและต่างดีใจที่ได้นำเสนอผลงานเบื้องหน้าพระพักตร์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงาน ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปีนี้ และขอชื่นชมทุกชิ้นงานที่ได้ส่งเข้าประกวด เพราะทุกท่านคือ ผู้ซึ่งรักษาศิลปวัฒนธรรม ผู้สืบสาน รักษาและต่อยอด ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่และขอให้ได้มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง ด้วยการน้อมนำพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และองค์ความรู้ที่พระองค์ได้พระราชทาน มาพัฒนาฝีมือ พัฒนาชิ้นงาน ให้มีความสวยงาม สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการและความนิยมชมชอบของประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และขอให้ได้ช่วยกันส่งเสริมให้ลูกหลานในครอบครัว เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้เรียนรู้ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา
#ประกวดผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง