คัดลอก URL แล้ว

เก็บรักษาเสียงพูดของฉัน ให้สวยงามตลอดไป : SAVE MY VOICE แพลตฟอร์มฝึกพูด เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

จากรายงานของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2021พบว่าทั่วโลก มีผู้ประสบปัญหาทางการได้ยินกว่า 466 ล้านคน คิดเป็น 5% ของประชากรทั้งหมด

การสูญเสียการได้ยิน อาจนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการพูดเสียงของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นทักษะสำคัญในการเข้าสังคม เสียง และวิธีพูด คือสิ่งบ่งบอกตัวตนของเราผู้มีปัญหาทางการได้ยินส่วนมาก เมื่อเวลาผ่านไป การออกเสียงและวิธีพูดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะการไม่ได้ยินเสียงตัวเอง ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าตนเองออกเสียงได้ถูกต้องตามที่ตั้งใจหรือไม่ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พูดเสียงดังหรือเบากว่าปกติ ออกเสียงสูงต่ำผิดเพี้ยน ซึ่งในภาษาไทยระดับเสียงสูงต่ำและความยาวสั้นของพยางค์มีผลกับความหมายของคำ ทำให้ไม่สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น การไม่สามารถควบคุมระดับเสียงได้อย่างใจ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการพูดคุยกับคนรอบข้างจนอาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม เก็บตัว และการหยุดพูดไปในที่สุด

การสูญเสียการได้ยินจึงเป็นการสูญเสียหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดในการสื่อสาร นอกจากจะทำให้ไม่สามารถรับรู้เสียงรอบตัวและไม่เข้าใจเสียงพูดของคนรอบข้างแล้ว ยังอาจนำไปสู่ความสูญเสียทักษาะในการพูดอีกด้วย

แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น…ด้วยความร่วมมือของ สสส. Meta Kunana Zwiz.ai Wavemaker และ VMLY&R ใช้ประโยชน์จาก AI TECHNOLOGY เพื่อการฝึกพูดที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ SAVE MY VOICE แพลตฟอร์มฝึกพูด เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยินด้วย Interface ที่ง่าย เพียงปุ่มเดียว ผู้ฝึกจะได้รับคำที่ให้ทดลองพูดทีละคำ กดอัดเสียงแล้วพูดจากนั้น AI TECHNOLOGY จะจับเสียงพูด แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูล 4 ด้าน ที่ครอบคลุมการออกเสียงที่ถูกต้อง
1.ความสูงต่ำของเสียง
2.ระดับเสียงดังของเสียง
3.ความถูกต้องของการออกเสียงพยัญชนะต้นและตัวสะกด
4.ความสั้นยาวของเสียง แล้วแปลงผลเป็นเป็นภาพ ให้ผู้มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าใจได้ง่ายรวมถึงแสดงผลให้ผู้ฝึกทราบด้วยว่า คำที่พูดออกมานั้น AI ได้ยินเป็นคำว่าอะไรทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงเสี้ยววินาที

จากข้อมูลทั้งหมด AI จะแสดงผลคะแนน และแนวทางการแก้ไขการออกเสียง เพื่อปรับปรุงวิธีการพูดให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปชุดคำที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาด้วยคลังคำกว่า 1,000 คำ ที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ประกอบเป็น 20 ชุดแบบฝึกหัด เพื่อให้ปัญหาทางการได้ยินสามารถฝึกพูดประโยคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน SAVE MY VOICE แพลตฟอร์มฝึกพูด เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยินจะช่วยให้ผู้ฝึกมั่นใจในการออกเสียง และสามารถเก็บเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติของตัวเองไว้ได้ ตลอดไป

“Partnerships : 
• Thai Health Promotion Foundation
• VMLY&R Thailand (Creative Agency)
• Meta (Platform)
• Kunana (AI COMPANY)
• Zwiz.ai (Chat Bot Developer)
• Wavemaker (Media Agency)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง