คัดลอก URL แล้ว

รมว. แรงงาน มอบ สปส.ลงพื้นที่จังหวัด ลำปาง – ลำพูน เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อม นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย

นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ฝากความห่วงใยถึงผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมช่วยเหลือดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ โดยวันนี้ ดิฉันและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม พร้อมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงที่พัก ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2 ราย รายแรกชื่อ นายอนุพงษ์ นามปัน อายุ 43 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับบิดา ในตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งทุพพลภาพจากการติดเชื้อราลุกลามทำให้ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้บ้าง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 75 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต รายที่สองชื่อ นางสาวสรินยา แก้วใจ อายุ 41 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับมารดา ในตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งทุพพลภาพจากโรคเนื้องอกในสมอง มีอาการแขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง เป็นผู้ป่วยติดเตียง รับรู้แต่พูดไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 97 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

หลังจากนั้น นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะ ได้เดินทางไปยังจังหวัดลำพูนเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน 2 ราย รายแรกชื่อ นายบรรเจิด งามดอกไม้ อายุ 62 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่ตามลำพังใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลให้ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันเป็นโรคความดันสูง ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 7,240 บาท ตลอดชีวิต รายที่สองชื่อ นางจารุณี ศรีสังข์ อายุ 65 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 อาศัยอยู่กับน้องสาวใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งทุพพลภาพจากโรคกระดูกสันหลังเสื่อม ส่งผลให้ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง เดินไม่ได้ ต้องใช้ไม้เท้าสี่ขา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ปัจจุบันป่วยเป็นโรคเบาหวาน และความดัน ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี

สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมถึงประโยชน์จากการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคม เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ กล่าวในตอนท้าย
……………………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง