คัดลอก URL แล้ว

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส 116 ปี วันกองทัพเรือ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2565 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี

โดยในเวลา 06.30 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและคู่สมรส ได้นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป จากวัดวัดอรุณราชวราราม วัดชิโนรสารามวรวิหาร และวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ปลูกต้นกันเกรา ในบริเวณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี และประกอบพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม รวมถึง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เพื่อเป็นความสิริมงคล

ต่อมาในเวลา 10.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ประกอบพิธีทำบุญประจำปีและพิธีทักษิณานุปทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่าง ๆ 10 รูป โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กองทัพเรือของไทยมีรากหยั่งลงอย่างมั่นคง นำมาซึ่งการก่อกำเนิด และมีพัฒนาการสู่การเป็นกองทัพเรือที่เข้มแข็งมั่นคงในทุกวันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 กองทัพเรือ จึงถือวันมหามงคลดังกล่าวเป็นวันกองทัพเรือมาจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ พระองค์จึงได้รับการเคารพจากทหารเรือทุกชั้นยศอย่างจริงใจสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเหล่าทหารเรือทุกนายต่างยกย่องให้พระองค์เป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ชั่วนิรันดร์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง