คัดลอก URL แล้ว

รมว.พม.นำทีมผู้บริหาร ศิลปินดารา ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และตัวแทนศิลปินดารานักแสดง (นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ (เมย์) และนายกันตพล ชมภูพันธ์ (ไกด์)) ร่วมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ถือเป็นภัยเงียบที่อยู่ในสังคม เนื่องจากผู้ที่ตกอยู่ในสภาพปัญหาส่วนใหญ่ไม่กล้าออกมาเรียกร้อง ขอความช่วยเหลือ หรือขอความเป็นธรรม จึงยังมีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงจำนวนมากที่ต้องจำทนรับสภาพและถูกกระทำซ้ำๆ ซึ่งปัญหาความรุนแรงเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันแก้ไข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทั่วประเทศตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรง และร่วมกันแสดงพลังเพื่อยุติความรุนแรงดังกล่าว โดยใช้ “ริบบิ้นสีขาว”(White Ribbon) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลในการเผยแพร่การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งการเข้าติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้แก่สังคมและประชาชนให้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างในการร่วมรณรงค์ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” นายจุติ รมว.พม. ยังขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565 ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

นอกจากนี้ ในวันที่ 24 – 25 พ.ย. 65 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “R–E–S–P–E–C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ณ โรงแรมบางกอกชฎา (Graph Hotels) กรุงเทพมหานคร โดยจะมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวม 30 หน่วยงาน และยังมีการเปิดตัวหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อสร้างครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย (DV-learning) พร้อมทั้ง พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSRLRYEGu/


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง