คัดลอก URL แล้ว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจ กรณีเปิดใจ “ผู้หญิงถูกเผา พิษหึงหวง ผ่านมา 7 เดือน ชีวิตพังทลาย ปัญหาโครงสร้างไร้รัฐเหลียวแล”

(20 พ.ย. 2565) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์ กรณี “ผู้หญิงถูกเผา พิษหึงหวง ผ่านมา 7 เดือน ชีวิตพังทลาย ปัญหาโครงสร้างไร้รัฐเหลียวแล”

อธิบดีจินตนา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าว โดยภายหลังจากผู้ถูกกระทำความรุนแรง ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมได้เข้าเยี่ยมอาการ ให้กำลังใจ และเยียวยาด้านจิตใจผู้ถูกกระทำความรุนแรงและครอบครัว พร้อมให้การช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค นมแอนลีน แพมเพิส ผ้าพันแผล และเทปพันแผล น้ำเกลือ เป็นต้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดำเนินการช่วยหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ 1. ประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุตรของผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งตัวผู้ถูกกระทำความรุนแรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีแพทย์เฉพาะทางรักษาผู้ป่วยไฟไหม้ ทำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงมีอาการที่ดีขึ้น 3. ติดตามด้านกฎหมาย ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา ตัดสินคดี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. 4. ติดตามเรื่องเงินเยียวยาค่าเสียหาย ทำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้รับเงินเยียวยาค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและค่ารักษาพยาบาล

ในการนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย (ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ และคุณหลิว ไทยรัฐทีวี) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ความช่วยเหลือด้วยการบริจาคของใช้ที่จำเป็นในการรักษาอาการบาดเจ็บ และเงินบริจาค ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบุตรชาย ทั้งนี้ ทนายไพศาลและคุณหลิว ไทยรัฐทีวี ได้แนะนำบุตรชายของผู้ถูกกระทำความรุนแรง จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแสดงทุกเดือน โดยมีพี่สาวผู้ถูกกระทำความรุนแรงกำกับควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

อธิบดีจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ติดตามอาการของผู้ถูกกระทำความรุนแรงอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ และให้ได้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ติดต่อคุณหลิว ไทยรัฐทีวี กำลังดำเนินการขอรับการสนับสนุนรถพยาบาล รับ-ส่ง ผู้ถูกกระทำความรุนแรง เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ตามนัดหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ารถพยาบาล ขอความร่วมมือประธานชุมชน และอาสาสมัครฯ ช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแลผู้ถูกกระทำความรุนแรงและครอบครัว ให้ได้รับความสะดวก รู้สึกปลอดภัย และติดตามเยี่ยมดูอาการเป็นระยะ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้กำลังใจผู้ถูกกระทำความรุนแรงและผู้ดูแล โดยติดต่อพี่สาวผู้ถูกกระทำความรุนแรงเป็นระยะ หากมีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะได้ร่วมกันวางแผนหาแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำสารคดี “เหลื่อมล้ำ The Journey” โดยมีนางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้การสัมภาษณ์การให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว

อธิบดีจินตนา กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสาน และ มีภารกิจในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และเยียวยาทางจิตใจ โดยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้จากศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก.สค.) สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ระบบเพื่อนครอบครัว www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook account : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง