คัดลอก URL แล้ว

ปิดฉากโครงการ Choice is Yours ปีแรกอย่างยิ่งใหญ่ ผลักดันนิสิตนักศึกษาไทยเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี ร่วมจัดพิธีปิดโครงการและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน Choice is Yours 2022 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการสานต่อแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความยั่งยืนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทั้งยังเป็นพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโลกและสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

คุณวรรณโศพิณ พูลเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) คุณวสุพล ธารกกาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไมโครซอฟท์ คลาวด์ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 6 จากซ้าย) คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี (ที่ 7 จากซ้าย)

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการ Choice is Yours จนในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ความสำเร็จดังกล่าวทำให้เห็นแล้วว่าทุกภาคส่วนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนและพัฒนาความยั่งยืนให้กับโลก ในฐานะส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจ เราพร้อมที่จะผลักดันการดำเนินงานสู่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความกระตือรือร้น ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า และการจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าการจุดประกายด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการ Choice is Yours ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน”

ทั้งนี้ การแข่งขันในโครงการ Choice is Yours 2022 เริ่มดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และมีการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง 4 องค์กรพาร์ทเนอร์ พร้อมด้วยสื่อมวลชนหลากหลายสาขาร่วมตัดสินและคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ โดยนิสิตนักศึกษาจากทีมผู้ชนะทั้ง 4 ทีมจะได้รับโอกาสในการฝึกงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์อีกด้วย

โครงการ Choice is Yours จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรชั้นนำของไทย คือ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี โดยมีนิสิตนักศึกษามากกว่า 112 คนจาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ความสนใจส่งไอเดียโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง 4 โครงการที่มีความโดดเด่นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง ได้แก่

หัวข้อ REduce โดย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย: ทีม JeJe Group จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวคิด “ลดเพื่อเพิ่ม” กับโครงการ Boxchain นำเสนอนวัตกรรมกล่องพัสดุพร้อมสายคาดซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในกล่องพัสดุ ไม่ว่าจะเป็น เทปกาว พลาสติกกันกระแทก รวมไปถึงลดการผลิตกระดาษ

หัวข้อ REuse โดย มูลนิธิชัยพัฒนา: ทีม ReNew จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอนวัตกรรมการสกัดสีจากดอกไม้เหลือทิ้งเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากดอกไม้เหลือทิ้งแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอในการย้อมผ้าอีกด้วย

หัวข้อ REthink โดย ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย: ทีม Effect Hill จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดดเด่นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส สร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศผ่านโลกเสมือน โดยมีระบบช่วยวางแผนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ก่อนปี 2050

หัวข้อ REcycle โดย เอสซีจี: ทีม Poly P จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอโครงการแปรรูปเส้นใยสังเคราะห์ในขยะเครื่องนอน โดยเฉพาะเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งเป็นขยะกำพร้าและไม่มีคนต้องการ โดดเด่นด้วยศักยภาพในการต่อยอดนวัตกรรมไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายตัวของไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นพยุงตัวในน้ำ แผ่นลำเลียงขนส่งเมื่อเกิดอุทกภัย และแผ่นลอยผิวน้ำเพื่อขวางสิ่งของและขยะที่พัดพามาตามน้ำ

ปวรวรรณ ขำนอง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทีม Poly P กล่าวเกี่ยวกับโครงการว่า “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากมีความท้าทายในการพัฒนาโครงการในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของเครื่องมือ และกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถคาดหวังถึงผลลัพธ์ว่าจะสำเร็จตรงตามสมมติฐานหรือไม่ ดังนั้นทีมจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมและร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อทดลองหาความเป็นไปได้ต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด”

จินตนาการ ศิริทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขามีเดียอาตส์ เอกกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากทีม JeJe Group กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ เช่นนี้ ขอบคุณทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่ ๆ เมนเทอร์จากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำพวกเรา สิ่งที่ได้จากโครงการ Choice is Yours เป็นอีกประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้มากขึ้น และอยากจะกระตุ้นให้เพื่อน ๆ คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจกับความยั่งยืนของโลกให้มากขึ้น เพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่บางครั้งพวกเราเผลอมองข้ามไป”

นอกจากนี้ ฐานิดา ประเสริฐชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากทีม Effect Hill ให้สัมภาษณ์ว่า “ปัจจุบันโลกเรากำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ ทางทีมจึงได้มีไอเดียพัฒนาแพลตฟอร์มเมตา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงผลเสียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อสภาพภูมิอากาศและชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยการได้ไปฝึกงานกับไมโครซอฟท์นับเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดทักษะด้านเทคโนโลยีของพวกเรา และหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกของเราให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ด้าน ณัฐชา อารัมภ์วิโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบสิ่งทอ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากทีม ReNew กล่าวว่า “ความท้าทายของการพัฒนาโครงการอยู่ที่ขั้นตอนการทดลองเนื่องจากดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามอาจจะมีเม็ดสีไม่มากพอในการย้อมสีติดลงไปบนผ้า พวกเราลองผิดลองถูกกันอยู่หลายครั้งจนสามารถหาสูตรที่เหมาะสมในการสกัดสีออกมาและย้อมลงบนผ้าได้ หลังจากนี้พวกเราจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และพวกเราคาดหวังว่าจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการการประกวดมาช่วยต่อยอดนวัตกรรมและวัฒนธรรมให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปในอนาคต”

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนของโครงการ Choice is Yours นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากสี่องค์กรพาร์ทเนอร์ทั้งในรูปแบบเสมือนจริงและการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ในการต่อยอดแนวคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน

นอกจากนั้น นิสิตนักศึกษายังมีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จังหวัดระยอง พร้อมเยี่ยมชมระบบสายพานการประกอบของบีเอ็มดับเบิลยู และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด และเรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของบริษัทด้านความยั่งยืนผ่านแนวทางการกำจัดขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์

การศึกษาดูงานดังกล่าวยังรวมไปถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมบ้านโป่งคอมเพล็กซ์ จังหวัดราชบุรี โดย เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ใ

นขณะเดียวกัน ยังได้รับการฝึกอบรมแบบออนไลน์เกี่ยวกับ Power Apps โดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่น้อง ๆ ผู้ร่วมแข่งขันในโครงการนี้สามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดได้เอง พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจัดการระหว่างแหล่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

“ซุปเปอร์บอน” เฮลั่น บิ๊กบอส “ชาตรี” ยกหูแจังอัปค่าตัวเริ่มเลยไฟต์หน้า
บอยแบนด์ “LAZ1” มาไกลเกินฝัน ชวน “แมทธิว” ลับฝีมือเกมส์วัดใจ!!!
บอยแบนด์ “LAZ1” มาไกลเกินฝัน ชวน “แมทธิว” ลับฝีมือเกมส์วัดใจ!!!
เตรียมพบกับ “NETA S”  รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 
“เอเซอร์” รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี The Most Powerful Brand of Thailand 2022 ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังติดต่อกันเป็นปีที่ 6
เรซตัดสินแชมป์ Yamaha Moto Challenge Season7 เกมชิงดำนักบิด-ทีมแข่งอาชีวศึกษาเอกชนฯ
ฉลองเปิดสาขาใหม่ บี-ควิก เดอะวิลเลจ ราชพฤกษ์
Dendo Drive House บ้านพลังงานสะอาดสำหรับลูกค้า Mitsubishi Outlander PHEV ครั้งแรกของไทย
สมาคมรถโบราณฯ จับมือ ดุสิตธานี หัวหิน จัดงาน ‘หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 20’
ก้าวสู่ปีที่ 11 “เก๋ ชลลดา” มอบโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE ให้เหล่า FRIEND ICON ที่เคยช่วยเหลือเเละพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้มูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไป