คัดลอก URL แล้ว

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ระหว่างวันที่ 4 – 5 พ.ย.65 กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้นำถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น โดยมีพลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร คุณหญิงกอแก้ว  บุญจินดา พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมมอบในครั้งนี้ ณ วัดปากคลองมาขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับ พร้อมนำทีมแพทย์จากกรมแพทย์ทหารเรือ ให้คำปรึกษาถึงอาการป่วย ตรวจอาการในเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้านให้ไว้ โดยมีพลเรือตรี พาสุกรี  วิลัยรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะ   

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประซาชนจากเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง