คัดลอก URL แล้ว

พญาไท 2 จัดแคมเปญ “7 Star Doctors : 7 ฮีโร่ กู้โรค” พร้อมเสริมแกร่งดูแลสุขภาพแบบ 360 องศา 

โรงพยาบาลพญาไท 2 ตอกย้ำ การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับโลก  ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่เครื่องมือที่มาตรฐานอันทันสมัย เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จัดแคมเปญ “7 Star Doctors : 7 ฮีโร่ กู้โรค” รักษาด้วยความชำนาญ เชื่อมั่น และตั้งใจ เพื่อมอบผลลัพธ์การรักษาที่ดีแก่คนไข้ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพที่ดี พร้อมปรับกลยุทธ์ขยายการดูแลกลุ่มคนไทยและต่างชาติ ในมุมมองเชิงป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล จับมือร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ อาทิ องค์กรที่มีชื่อเสียง บริษัทประกันชั้นนำของประเทศที่หลากหลาย ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงต้อนรับปีใหม่

โดยแคมเปญ “7 Star Doctors : 7 ฮีโร่ กู้โรค” เป็นการรวมแพทย์ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาโรคกลุ่มซับซ้อนให้หายและกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำทีมโด

1. ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ แพทย์เฉพาะทางด้านข้อสะโพกและข้อเข่า  (Hip & Knee) และผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและออโธปิดิกส์ เครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล  ความชำนาญบวกกับเทคนิค ด้านการผ่าตัดซ่อมแซมแก้ไข  อาทิ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเข้าไปแทนที่ข้อที่เสื่อมหรือแตกหัก การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม หรือข้อสะโพกเทียมที่มีการติดเชื้อจากการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจากการผ่าตัดที่ไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ทำให้ผู้ป่วยกลับไปเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตได้อิสระดังเดิม ประกอบกับวัสดุข้อเทียมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมบุคคลนั้นๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า (Robotic assisted surgery)ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผ่าตัดให้มีความปลอดภัยและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เพราะลดความเจ็บปวด ลดการเสียเลือดจากการผ่าตัด ใช้ระยะเวลาพักฟื้นรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้น  ลงเดินได้หลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง 

2.นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ แพทย์เฉพาะทางด้าน อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด 

และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 2   ที่พร้อมดูแลตั้งแต่อาการ หน้ามืด ใจสั่น แน่นหน้าอก ด้วยความเฉพาะทางในการวิเคราะห์ความผิดปกติด้วยเครื่องมือพิเศษ  พร้อมส่งต่อให้แพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องดูแล อาทิ การวินิจฉัยรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดหัวใจที่มีความยากและซับซ้อน เสริมด้วยเครื่องมือที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ครบครัน รถพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ  SOOK APPILCATION เพื่อติดตามสุขภาพสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจหลังออกจาก รพ. เช่น ติดตามบันทึกในเรื่องของการรับประทานยา เป็นต้น เครื่องมือด้านการวิเคราะห์ความรุนแรงของโรค ช่วยให้แพทย์ทราบถึงรอยโรค เพื่อให้สามารถส่งต่อการรักษาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถประเมินตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางขดลวดหัวใจ และด้วยวิธีสายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ จะช่วยในการพิสูจน์ว่าหลอดเลือดมีการตีบจริงหรือไม่ ถือว่าเป็นการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำในปัจจุบัน

  3.รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา แพทย์เฉพาะทางด้าน อายุรกรรมระบบ ประสาทโรคหลอดเลือดสมองและภาวะวิกฤติทางสมอง ปัจจุบันอาการ “ปวดศีรษะ” ที่พบได้บ่อยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากความเครียด ไมเกรน สมองเสื่อม เนื้องอกในสมอง หรือภาวะหลอดเลือดสมองผิดปกติก็เป็นได้ “อาการ ที่แสดงออกมาเป็นสัญญาณแฝงที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ ในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก หากเกิดอาการที่เกิดกับสมอง หรือมีสัญญานเตือน ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โดยเร่งด่วน จะลดโอกาสความรุนแรงที่เกิดขึ้น หรือถ้าคนในครอบครัวของท่านเกิดมีภาวะอัมพฤษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ช่วยเหลือตนเองลำบากและเป็นอุปสรรคกับการเคลื่อนไหว ในปัจจุบันสามารถนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ Cyberdyne ที่ถูกพัฒนามาช่วยผู้ป่วยควบคู่กับการทำกายภาพ โดยใช้การเชื่อมต่อระหว่างสัญญาณไฟฟ้าจากสมองร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหุ่นยนต์ทำงานประสานกัน ช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจในการเคลื่อนไหวในการดำรงชีวิตประจำวัน และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.นพ.อังกูร อนุวงศ์ ศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง ทั้งยังเป็นแพทย์ที่นำเทคนิค “การผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผล” มาใช้ โดยทำการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางรักแร้ ทางหัวนม และทางช่องปากแบบไม่ปรากฏแผลเป็นที่ผิวหนัง 100% ซึ่งการผ่าตัดลักษณะนี้เหมาะกับ ผู้ที่รับการรักษาด้วยการรับประทานยามาแล้วระยะหนึ่ง แต่ก้อนไทรอยด์ไม่ยุบลง หากปล่อยไว้นานก้อนไทรอยด์อาจจะกลายเป็นมะเร็ง ก็จะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด ปกติแล้วต่อมไทรอยด์จะอยู่ติดกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียง อยู่เหนือหลอดลมอย่างแนบชิดมากๆ การผ่าตัดไทรอยด์จึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทได้ราว 1-5% และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียงแหบแห้ง ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแบบชั่วคราวหรือแหบถาวร ดังนั้นศัลยแพทย์จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เส้นประสาทนี้ได้รับบาดเจ็บ การผ่าตัดแพทย์จะเห็นก้อนไทรอยด์ที่ต้องผ่าตัดได้อย่างชัดเจน ไม่สร้างแผลเป็นที่ลำคอภายนอกให้กับผู้ป่วย วิธีการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางช่องปาก แผลก็จะถูกซ่อนไว้ในร่องระหว่างฟันล่างกับริมฝีปากล่าง และยังช่วยลดเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาล เพียง 3 วันก็สามารถกลับบ้านได้

5.รศ.นพ.วรายุ ปรัชญกุล แพทย์เฉพาะทางด้านการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ในปัจจุบันคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการขับถ่าย ระบบการย่อยอาหารและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมจำนวนมาก การค้นหาโรคและการรักษาต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยวินิจฉัยรอยโรคและติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนไทย หากปล่อยทิ้งไว้ อาจมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายและลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งได้ การผ่าตัดก็เป็นอีกความกังวลอันดับแรกของผู้ป่วย แต่ด้วยการพัฒนาที่รุดหน้าไปมาก ทำให้ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการส่องกล้องเพื่อตรวจหาความผิดปกติในระบบทางทางเดินอาหารโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่เพียงแต่ช่วยคัดกรองรอยโรคได้อย่างละเอียด ยังสามารถตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่จากลำไส้ใหญ่ได้  เป็นวิธีการที่ทำให้แพทย์มองเห็นสภาพเยื่อบุผนังและผนังทางเดินอาหาร ตั้งแต่ส่วนบน ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น ไปจนถึงผนังทางเดินอาหารส่วนล่าง ได้แก่ ลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ รวมทั้งยังใช้ในการตรวจอวัยวะภายในที่อยู่ใกล้ๆ กับระบบทางเดินอาหารที่การอัลตร้าซาวด์จากภายนอกส่องเข้าไปไม่ถึง เช่น ถุงน้ำดีและตับ ส่งผลดีกับการค้นหาโรคได้รอบด้าน

6. นพ.ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เชี่ยวชาญการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ที่มีตัวอ่อนไม่แข็งแรง ย้ายตัวอ่อนหลายครั้งแล้วยังไม่สำเร็จ หรือคนไข้ที่มีประวัติเคยแท้งมาก่อนมากกว่า 2 ครั้ง แต่ยังต้องการอยากจะมีบุตร ทางเลือกใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุค 5G ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละบุคคล ให้ความสนใจในเรื่องการ ‘แช่แข็งไข่’ เพื่อวางแผนที่จะมีบุตรในอนาคต หรือกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานที่ยังไม่แต่งงาน แต่ในอนาคตคิดว่าอีกหลายปีกว่าจะแต่งงาน ก็สามารถเก็บแช่แข็งไข่ไว้ก่อน ซึ่งเหมาะกับผู้หญิงที่อายุมากขึ้น  โดยปกติทั่วไปมากกว่า 35 ปี มีข้อบ่งชี้ว่าปริมาณไข่และคุณภาพไข่จะลดลง ผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือรังสี เป็นต้น โดยคุณภาพไข่นั้นขึ้นอยู่กับอายุเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อเก็บไข่ตอนอายุน้อยจะมีประโยชน์มากกว่า

7.พญ.ศิศีมาส สุวรรณวิจิตร กุมารแพทย์ด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก เป็นกลุ่มโรคที่ยากในการรักษาและต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าใจ เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางที่เม็ดเลือดแดงผิดปกติ และแตกง่าย ซึ่งโรคนี้สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ซึ่งถือเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ และความพร้อมด้านศูนย์อภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยบ่อย ได้แก่ เด็กที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตเหล็ก สาเหตุสำคัญที่พ่อแม่อาจจะคาดไม่ถึง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณของเม็ดเลือดแดงที่ลดลงมากกว่าปกติ หากมีภาวะซีดนานเรื้อรังจะส่งผลถึงพัฒนาการทางสมอง มีสมาธิสั้น เรียนไม่ทันเพื่อน สติปัญญาไม่ดี ไม่กระฉับกระเฉง การเจริญเติบโตไม่สมวัย ตัวเล็ก โตไม่ทันเพื่อน และไม่สามารถเข้าวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวได้อย่างปกติ

โรงพยาบาลพญาไท 2 ยังเพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับโลก ที่ตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์เพื่อบริการแก่ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกท่านหากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาออนไลน์ LINE ID : @phyathai2 Call Center 1772 หรือติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/Phyathai2 Hospital หรือทางเว็บไซต์ www. phyathai.com


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง