คัดลอก URL แล้ว

รมว. “เฮ้ง” มอบ เลขา “บุญสงค์” ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสุทธิวิชญ์ ทองมี ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ พร้อมนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยมอบหมายให้ผมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายตามสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยวันนี้ ผมและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย รายแรกชื่อ นายสุรัตน์ คำเรือง ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 จากสาเหตุเจ็บป่วยด้วยโรคเลือดออกในสมอง ทำให้เกิดอาการแขนและขาขวาอ่อนแรง พูดไม่ได้ แต่สามารถสื่อสารได้เพียงเล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 78 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 5,133 บาท ตลอดชีวิต โดยได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 243,988.60 บาท หลังจากนั้น นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมแก่ นางสาวสมใจ บุตรวรรณ์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จากอุบัติเหตุรถซาเล้งเสียหลักพลิกคว่ำ ศีรษะกระแทกกับขอบฟุตบาท พบเลือดออกในสมอง แขนและขาขวาอ่อนแรง เดินได้แต่ต้องใช้ไม้เท้า พูดได้แต่ไม่ชัด ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 52 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,576 บาท ตลอดชีวิต โดยได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 170,575.20 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง