คัดลอก URL แล้ว

LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 ครั้งแรกของงานแสดงสินค้าอินทราโลจิสติกส์ ณ เมืองทองธานี

LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 งานแสดงสินค้าชั้นนำด้านโซลูชั่นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระบบการจัดการคลังสินค้า หรือ อินทราโลจิสติกส์ (Intralogistics) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย ยกระดับการจัดการคลังสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากล สร้างความพร้อมการลงทุนจากนานาชาติ ให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยเติบโตยั่งยืน เติมเต็มด้วยแนวคิดแห่งอนาคตและโซลูชั่นล่าสุด พร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เวทีความรู้มากมาย ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีการแข่งขันในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขันในมือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ผ่านแนวทางต่าง ๆ ของการบริหารคลังสินค้า การจัดจำหน่าย การขนส่ง รวมถึงแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับทุกกระบวนโลจิสติกส์ หรือ Smart Logistics มาปรับใช้อย่างจริงจังเพื่อเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย และรักษาความเชื่อมั่นของนานาชาติในการเป็นประตูสำคัญสู่การลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน

จุดประสงค์ของการจัดงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 จะมีขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ Warehousing, Storage, Material Handling, Intralogistics System, Manage and Service และ Cold Chain เข้ากับผู้ร่วมงาน โดยนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารคลังสินค้า การจัดจำหน่าย การขนส่ง และอินทราโลจิสติกส์จากภาคส่วนที่หลากหลาย

โดยมีพันธมิตรจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานรวมกว่า 80 แบรนด์ ที่จะช่วยดึงดูดผู้มีศักยภาพด้านการลงทุน จนถึงผู้ขับเคลื่อนองค์กรอุตสาหกรรม มาเข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย ในพื้นที่จัดแสดงกว่า 5,040 ตารางเมตร ที่ถูกเติมเต็มด้วยแนวคิดแห่งอนาคตและเทรนด์โซลูชั่นล่าสุด (ideas of tomorrow and solutions of today) ระบบอินทราโลจิสติกส์ เทคโนโลยีโคบอท (Collaborative Robots) เครื่องมือการจัดการกระบวนการ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอีกมากมายที่ถูกนำเสนอในงาน

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้าน นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 เกิดจากแนวคิดริเริ่มขององค์กรเอกชนที่ได้รับความร่วมมือจากอีกหลายภาคส่วน ซึ่งความร่วมมือนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่เป็นช่องทางสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยในการจัดงานจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการที่เหมาะสมเข้ามาเป็นส่วนช่วยให้โลจิสติกส์ไทยเติบโตอย่างมั่นคง

และที่สำคัญ งานครั้งนี้ยังตอบโจทย์อนาคตอันใกล้ที่ประเทศกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียนอย่างเป็นทางการ ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการจะสามารถรองรับเงื่อนไขในการทำธุรกิจ รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยมีตลาดที่กว้างขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

นายไกรสร นาคะพงศ์ นายกสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย

นายไกรสร นาคะพงศ์ นายกสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย เผยว่า สมาคมฯ ได้เข้ามามีบทบาทและมีโอกาสในการร่วมจัดงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 งานที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจคลังสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยงานแสดงสินค้าที่ครบวงจร และระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์

พร้อมด้วยเวทีสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์โดยตรง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและหัวข้อสัมมนาในหลากหลายแง่มุม รวมถึงยังเป็นตลาดสำหรับให้ผู้ประกอบการได้เจรจาพบปะคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้เกิดการปรับตัวให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน เตรียมพร้อมให้ภาคธุรกิจเดินหน้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างได้อย่างมีศักยภาพ

ภายในงานงานยังมีกิจกรรมที่มีสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย มาเป็นกำลังในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการคลังสินค้าและโลจิสติกส์มากมาย อาทิ

กิจกรรมสัมมนา 2 เวที คือ Thai Intralogistics 4.0 Forum และ Intralogistics Solutions Forum

กิจกรรม When Man & Robot Work Together สำรวจวิธีการทำงานร่วมกันของมนุษย์และระบบอัตโนมัติ

กิจกรรม Young Gen Showcase สำรวจเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกส์ ผ่านวิสัยทัศน์และความสามารถของคนรุ่นใหม่

และกิจกรรม LW Intralogistics Clinic ที่มุ่งเน้นในเรื่อง Warehouse Consulting และ Warehouse Management เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานพูดคุยปรึกษาแผนการจัดการ กลยุทธ์ลดต้นทุน การจัดการและรับมืออุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารคลังสินค้า

เยี่ยมชม LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 งานแสดงสินค้าอินทราโลจิสติกส์ (Intralogistics) ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 (เวลา 10:00-17:30 น.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง