คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์ การตรวจรับถนน คสล. ของ อบต.ป่าตึง หลังชาวบ้านร้องการก่อสร้างอาจไม่เป็นตามแบบ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. และข้อมูลจากเพจ “กลุ่มข่าว จาวเจียงฮายV3” กรณีการก่อสร้างถนนไม่ได้มาตรฐาน ไม่ใส่เหล็กรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง 1089 บ้านห้วยต่าง (บ้านอาแหยะ) หมู่ที่ 16 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 5,333,000 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และได้ให้คำแนะนำขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดึงเหล็กรอยต่อตามยาวออกระหว่างการก่อสร้าง ว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือโครงสร้างของถนนหรือไม่ พร้อมทั้งกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามหน้าที่อย่างเข้มงวด และต่อมา อบต.ป่าตึง ได้เชิญสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับถนน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผลปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ตรวจรับ เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นติดตามและสังเกตการณ์การตรวจรับถนนอีกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการสุ่มเจาะตรวจสอบเหล็กรอยต่อตามยาว ซึ่งตามแบบจะต้องมีทุกระยะ 50 ซม. ผลการสุ่มเจาะความยาวประมาณ 120 ซม. ปรากฏว่าไม่พบเหล็กรอยต่อตามยาว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานตามที่กำหนด โดยให้นำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาสแกนตรวจหาเหล็กอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย จะติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง