คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช.ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบสนามกีฬางบประมาณการก่อสร้าง 13 ล้านบาท หลังประชาชนร้องเรียนสนามมีสภาพเสริมโทรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างสนามกีฬาในเขตเทศบาล ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยงบประมาณ 13 ล้านบาท แต่กลับถูกทิ้งร้างจนสภาพเสื่อมโทรม สนามฟุตบอลมีหญ้ารกทึบ ลู่วิ่งที่เป็นดินลูกรังพังเสียหาย ในส่วนของสนามฟุตซอลพื้นสนามมีสภาพหลุดลุ่ย ไม่สามารถใช้งานได้ สภาพภายในห้องน้ำมีการทิ้งร้างและกลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด นั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางคล้า โดยมีนายเริงยุทธ ยุทธศาสตร์ รองนายกเทศบาลตำบลบางคล้า เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า เดิมกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แจ้งความประสงค์ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณและขอทำการปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลบางคล้า พร้อมทั้งขอให้เทศบาลตำบลบางคล้าสนับสนุนส่งมอบสถานที่ โดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2559 แต่กลับไม่สามารถส่งมอบถ่ายโอน ให้เทศบาลตำบลบางคล้าได้ เนื่องจากเทศบาลไม่ขอรับ เพราะเห็นว่าสนามกีฬาที่มีการก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐาน

จนกระทั่งกรมพลศึกษาดำเนินการแล้วได้ส่งมอบสนามกีฬาดังกล่าวให้กับธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมพลศึกษาได้แจ้งให้เทศบาลตำบลบางคล้าไปขอใช้กับธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และเมื่อเทศบาลได้ไปขอใช้กับธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วสนามกีฬาดังกล่าวได้ทำการเปิดใช้และมีประชาชนมาใช้ได้ตามปกติ และเทศบาลได้ทำการบำรุงรักษาด้วยงบประมาณของเทศบาลมาโดยตลอด
.
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จะกำกับติดตามผลการดำเนินการของโครงการดังกล่าว ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย หน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

📣 ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
🎗️ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
☎️ ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
🌐 www.nacc.go.th
“พบทุจริต สะกิด ป.ป.ช.”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง