คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช.ลุยตรวจพื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำ ที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอระแงะและองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการร้องเรียนและมีการนำเสนอภาพบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในลักษณะอาจเข้าข่ายเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้ประกอบการได้ดำเนินการกิจการในลักษณะของการอาจเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ จึงได้มีข้อเสนอแนะและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจและหามาตรการในการป้องกัน รวมทั้งกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง