คัดลอก URL แล้ว
Nissan

นิสสัน ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสองตำแหน่ง

นิสสัน ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคุณอัจจิมา วรรณพินทุ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และคุณกุสุมา นฤปิติ ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการภายนอกและรัฐกิจสัมพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยคุณอัจจิมาจะรายงานตรงต่อ มร. มาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาด งานขายบริการหลังการขาย และ พัฒนาเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย ในขณะที่คุณกุสุมา นฤปิติ รายงานตรงต่อ มร. อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย

คุณอัจจิมา วรรณพินทุ รองประธานสายงานการตลาด นิสสัน ประเทศไทย

ในฐานะรองปรธานสายงานการตลาด คุณอัจจิมาจะดูแลรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์การตลาด ซึ่งครอบคลุมการตลาดผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การจัดงานอีเว้นท์ รวมถึงโปรโมชั่นและแคมเปญของรถยนต์รุ่นต่าง ๆ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์นิสสัน

อัจจิมา เป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงบริษัทโฆษณาชั้นนำ ทั้งในประเทศไทย จีน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กว่า 25 ปี โดยก่อนจะมารับตำแหน่งที่นิสสัน เธอทำงานในบริษัทยานยนต์ระดับโลกกว่า 18 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารระดับภูมิภาค รับผิดชอบทั้งส่วนของการตลาดและการขาย

คุณกุสุมา นฤปิติ ผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการภายนอก และรัฐกิจสัมพันธ์ นิสสัน ประเทศไทย

ด้านคุณกุสุมา รับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการประสานงานกิจการของนิสสัน ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในเครือ กับหน่วยงานราชการ และองค์การต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี และประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 15 ปี กุสุมามีความรู้ด้านกฎหมาย ภาษี การค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกลุ่มยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

จบการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี และปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ (ปศส.) จากสถาบันพระปกเกล้า

“ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิสสันมั่นใจว่าการเข้ารับตำแหน่งของทั้งสองจะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของเราในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างแบรนด์นิสสัน และสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของภาครัฐ” มร. อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง