คัดลอก URL แล้ว
Michelin and UNICEF

Michelin ผนึก UNICEF ส่งเสริมแคมเปญการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

มิชลิน และ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) ประกาศจับมือร่วมเป็นพันธมิตรระยะเวลา 3 ปี ในการประชุมย่อยของยูนิเซฟระหว่างการประชุมระดับสูงว่าด้วยการยกระดับความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (UNICEF Side Event to the High Level Meeting on Improving Global Road Safety) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การยูนิเซฟ ณ กรุงนิวยอร์ก  ภายใต้พันธมิตรดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของกลุ่มคนหนุ่มสาวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนวาระระดับโลกว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2564-2573 ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับมิชลินในความพยายามที่จะลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางท้องถนนลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2573

อุบัติเหตุการชนบนท้องถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนราว 1.3 ล้านคนทั่วโลกต่อปี รวมทั้งการบาดเจ็บของผู้คนอีกราว 20-50 ล้านคน โดยมีเด็กและคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มเปราะบางพิเศษ ในแต่ละปี เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-19 ปี จำนวน 220,000 คนทั่วโลก เสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บทางถนน ทั้ง ๆ ที่การเสียชีวิตดังกล่าวสามารถป้องกันได้ ตัวเลขสถิติที่น่าตกใจดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อทำให้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนำแนวทางที่ให้ผลดีด้านความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาท้าทายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

เนื่องจากในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนจำต้องได้รับการใส่ใจอย่างเร่งด่วน ดังนั้น มิชลินจะให้ความสนับสนุนแก่ยูนิเซฟเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก โดยเริ่มที่ประเทศจีนและฟิลิปปินส์ในปีแรกของการดำเนินงาน จากนั้นจึงจะขยายขอบเขตไปยังประเทศอื่น ๆ ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปีของความร่วมมือในฐานะพันธมิตร

นอกจากความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนยูนิเซฟในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้ว ยังเป็นการมอบอำนาจด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ชุมชนอีกด้วย

มานูเอล มอนตานา (Manuel Montana) ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย กล่าวว่า “สำหรับมิชลิน สิ่งสำคัญเป็นลำดับแรกในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น คือความร่วมมือกันในหลายมิติซึ่งต้องอาศัยพลังและความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย…ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  กลุ่มมิชลินมีบทบาทต่อเนื่องมานานหลายปีในกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนหลากรูปแบบ ตลอดจนการฝึกอบรมภาคสนามอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องอันตรายทางถนน กิจกรรมเหล่านี้หลายกิจกรรมมุ่งเจาะกลุ่มคนหนุ่มสาวและได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก”  

“การร่วมพันธมิตรระหว่างมิชลินและยูนิเซฟสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความมั่นใจของทั้งสองฝ่าย ผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันไปทีละขั้นตอนจะนำพาเราบรรลุความก้าวหน้าในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็ก ๆ ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน และผมคาดหวังว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมเดินบนเส้นทางสายนี้ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนกับเรามากขึ้น” มร.มอนตานา กล่าวเสริม

คาร์ลา ฮัดแดด มาร์ดินี (Carla Haddad Mardini) ผู้อำนวยการฝ่ายการระดมทุนและความร่วมมือภาคเอกชนของยูนิเซฟ กล่าวว่า “อุบัติเหตุการชนบนท้องถนนก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนหลายพันคนในแต่ละปี  การสร้างความรับรู้ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน และช่วยปกป้องชีวิตของ
เด็ก ๆ  เราจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากมิชลินในการสนับสนุนและพัฒนาชีวิตของเด็กให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย”

การเข้าร่วมพันธมิตรกับยูนิเซฟไม่เพียงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรของมิชลิน แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นเชิงรุกในหลายมิติที่กลุ่มมิชลินยึดมั่นมายาวนานเพื่อทำให้ท้องถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของพันธสัญญาเพื่อสังคมของมิชลินที่มุ่งทำให้ชุมชนต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นในด้านการสัญจรอย่างปลอดภัย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง