คัดลอก URL แล้ว
โครงการ “มือใหม่ วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

โครงการ “มือใหม่ วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

ด้วย สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อจัดทำโครงการ “มือใหม่วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล” ได้ดำเนินการตามสัญญาอยู่ในขั้นตอนระหว่างการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ของโครงการฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ในการนี้ เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามระเบียบการทางโครงการฯ จึงขอความความร่วมมือจากองค์กรสมาชิกของสภาวิชาชีพฯ ช่วยกันเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ของสมาชิก โดยจำนวนยอดจากการเข้าชมคลิปผลงานจะส่งผลต่อการประเมินผลการวิจัยและตัวชี้วัดของโครงการ

สมาชิกสามารถเข้ารับชมผลงานผ่านช่องทางหลักได้ที่เพจเฟสบุ๊กและยูทูบของโครงการฯ ตามลิ้งค์ที่ระบุด้านล่างนี้ ทางสภาวิชาชีพฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเหมือนที่ผ่านมา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


Facebook: https://www.facebook.com/มือใหม่วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Youtube: https://www.youtube.com/มือใหม่วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อดิจิทัล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง